รับสมัครผู้ช่วยช่างหลายตำแหน่ง

  09 June 2020  

รับสมัครผู้ช่วยช่าง
อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี ชายหรือหญิง
มีประสบการณืในการระบบไฟฟ้า งานท่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Scroll To Top