ผลงานของเราชื่อผลงาน ติดตั้งระบบบอยเลอร์
รายละเอียดผลงาน ติดตั้งตู้ควบคุมบอยเลอร์ระบบเชื้อเพลิงแข็ง 1 ระบบ
ติดตั้งตู้ควบคุมบอยเลอร์ระบบ Thermal Oil 1 ระบบ
ติดตั้งรางแลดเดอร์ ท่อ conduit
ลากสายเมน สายสัญญาณพร้อทเข้าสาย
ทดสอบระบบ


Scroll To Top