ผลงานของเราชื่อผลงาน Amonia Defrost System
รายละเอียดผลงาน Install New PLC controller (S7-1200) for Defrost queue request.
SCADA for Hot Air/Defrost motorized valve.
Install the Remote control panels and set signal cables in wireway
Test & Commissioning


Scroll To Top